image

Regulamin

1. Dokonanie wpisu to jednocześnie akceptacja regulaminu witryny.

2. Dokonanie wpisu możliwe jest tylko w stosunku do kontrolowanych witryn.

3. Dokonanie prawidłowego wpisu wymaga dodania unikalnego opisu do strony.

4. Za dokonane wpisy odpowiada wyłącznie dodający.

5. Administracja modyfikuje wpisy niezgodne z prawem lub regulaminem.

6. Administracja może modyfikować regulamin. Opublikowana treść regulaminu jest wersją obowiązującą.